SiNatura

HASAT ÖNCESİ KORUYUCU

KULLANIM YERİ

SiNatura yansıtıcı bariyer görevi gören koruyucu bir film tabakası oluşturarak bitkileri güneş ışığının zararlı etkilerinden korur, hassas bitkilere büyüme sezonu boyunca uygulandığı takdirde güneşin verdiği zararın azalmasına yardımcı olur.

KULLANIM DOZU : 1 TON SU, 5LT SİNATURA

 

Kutikula tabakasının altında bulunan epidermal hücrelerde toplanır. Bitkiyi abiyotik ve biyotik strese karşı korur, hücre duvarında silisyumun toplanması sayesinde bitkinin böceklere karşı korunmasına katkı sağlar. Bitkiye zarar verecek böcekler kutikula tabakasının silisyum ile kuvvetlenmesi sayesinde bitkiye zarar veremez.

Aynı zamanda bitkilerde fotosentez oranını büyük ölçüde artırması nedeniyle bitkinin kuru ağırlığının da artmasını sağlar. Bitki yapraklarının ışıktan yararlanmasını artırması sayesinde SiNatura uygulanan bitkilerin rengi daha parlak olur.

 


 

GÜNEŞ ZARARINI MİNİMİZE EDER

1


 

SU KAYBINI AZALTIR

2

Bitki Yüzeyinde oluşturduğu 2,5-3 mikron kalınlığındaki polimer tabaka ve içeriğindeki silisyumun bitki tarafından alınması ile epidermis altında güçlü bir yapı oluşur. Bu tabakalar sayesinde ısı engellenir ve terleme kayıpları minimize edilir.


 

SICAK VE SOĞUK STRESİNDEN KORUR

3

Bitki yüzeyinde oluşturduğu 2,5 - 3 Mikron kalınlığındaki polimer tabaka (izolasyon bariyeri) sayesinde bitkiyi yüksek ve düşük sıcaklık stresinden korur.


 

BİTKİYİ BİYOTİK ETKİLERE KARŞI KORUR

4

 


BİTKİ VERİMİNE KATMA DEĞER SAĞLAR

5

Hasatta ürün kalitesini ve miktarını arttırır. Aşırı su veya kuraklığa karşı bitki direncini arttırır. Bitkinin ışıktan faydalanma süresini arttırarak fotosentezi arttırır. Birlikte kullanımda mantar ilaçlarının etkinliğini arttırır.

 


 

» Tüm bitkilerde fotosentezi geliştirir ve brixi yükseltir.

» Bitki büyümesini geliştirir, verim ve kaliteyi yükseltir.

» Çiçeklenmeyi geliştirerek üremesini artırır ve polen fertilitesini arttırır.

» Dış hücre duvarında zırh gibi bir tabaka oluşturun daha güçlü, daha esnek bitki yapıları elde edilir.

» Sunshadow UV su kullanımının yapısal takviye ve düzenlenmesini sağlamak için bitkiler tarafından kolayca alınır.

» Kuraklık ya da tuzluluk sırasında abiyotik stres direncinde önemli bir rol oynamaktadır, fakat stresli olmayan koşullarda yararlı olduğu                görülmektedir.

» Çift etkili etki nedeniyle kuraklık stresine karşı koruma sağlamak için salisilik asitten daha etkilidir. Silisyum, hücrenin duvarına dahil        edildiğinden yapısal bir bariyer oluşturur; suyun stres sırasında hücreleri terk etmesini önler.

 

Sunshadow, nem, sıcaklık, tuz ve ağır metaller dahil olmak üzere sayısız strese karşı kendini koruyan bitkilerinize yardımcı olan konsantre bir üründür. Sunshadow, hücre duvarına silikon ekler yerleştirerek fizyolojik bir bariyer oluştururken suyun kullanım verimliliğini artırmak ve abiyotik strese yanıt olarak büyümeyi teşvik etmek için biyokimyasal yollar da etkinleştirir. Mahsullerin kendilerini savunmalarına ve zararlı koşullardan kurtulmalarına yardımcı olmak için stres zamanlarında uygulayın.

 

ÖNERİLER

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. İyi bir yaprak kaplaması yapmak için yüksek oranda su kullanılması durumunda hektar başına maksimum dozu aşmayın. Taze sürgünlerde tam ölçekli uygulama yapılmadan önce küçük bir bölümde test uygulaması yapılmalıdır. Uygulama sayıları yalnızca bir kılavuzdur ve çiftlik uygulamalarına ve ekin izleme ile bağlantılı olarak ayarlanabilir. Yaprak uygulaması uygun ortam koşullarında yapılmalıdır (örn. Sıcaklık, nem, rüzgar hızı). Diğer ürünlerle karıştırıldığında uyumluluk ve performans garanti edilemez. Geniş alan kullanımından önce küçük alan üzerinde uyumluluk testi yapın.

 

ÖNEMLİ

» Çiçeklenme esnasında püskürtmeyin.

» Asidik kimyasallarla uyumlu değildir. Sunshadow çok alkalidir ve muhtemel bitki hasarını önlemek için önerilen dozajlar asla aşılmamalıdır.

» Silisyum, bitki içinde kolaylıkla taşınamadığından, maksimum faydalanmanın sağlanması için sezon başına birden fazla uygulama               gerekecektir.

 

Not: 1000 L’lik tanklardaki ürün 1 tonun üzerinde ağırlığa sahip olabilir. 2 ton kaldırma kapasiteli forklift önerilir.

UNITRADE 500 SC

500GR / LT

KULLANIM YERİ

Sistemik etkili bir mantar ilacıdır. Hasat sonrası narenciye depolamada görülen Penicillium Digitatum (Yeşil Küf), Penicillium Italicum (Mavi Küf)’a karşı etkilidir. Unitrade 500 SC sistemik etkisi sayesinde epidermisin üst yüzeyinden iç kesimlere doğru nüfuz eder ve gizli enfeksiyonları durdurur.

 

FORMÜLASYON : SC
ETKEN MADDE : 500GR / LT Thiabendazole
 
KULLANIM DOZU
DRENCHER : 2LT / 1 TON SU
MUM : 1LT / 1 FIÇI

 

NAROVA 45 PROC

450GR / LT PROCHLORAZ

KULLANIM YERİ

Prochloraz hasat sonrası hastalıklara neden olan asıl mantarlara karşı koruma sağlayan, etkili bir mantar öldürücüdür, özellikle narenciyede hasat sonrası önemli olan Penicillium Digitatum (Yeşil Küf) ve Penicillium İtalicum (Mavi Küf)’a karşı çok etkilidir.

 

FORMÜLASYON : EC
ETKEN MADDE : 450GR / LT PROCHLORAZ
 
KULLANIM DOZU
DRENCHER : 2LT / 1 TON SU
MUM : 1LT / 1 FIÇI

 

Etkili olduğu mantarlar;

Alternaria spp Botrytis cinerea, Diplodia spp, Phomopsis citri, Colletotrichum gloeosporodies .

Prochloraz İmazalille karşılaştırlıldığında sporulasyonu durdurma dışında misel gelişimini durudrması ve translaminar etkisi nedeniyle daha üstündür. Prochloraz uzun depolama sürecinde etkili olan kalıcı bir mantar ilacıdır.

DUYURULAR

Sarartma İşlemi
Dikkat Edilmesi Gerekenler

Türkiye’de meyve sarartma odalarında sarartma esnasında fazla etilen verilmesi, odada fazla karbondioksit oluşması, az oksijen veril